Web sitemiz size daha iyi bir deneyim sağlamak adına yeni web teknolojileriyle hazırlandı. Sitemizi en iyi şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyebilir ya da güncel başka bir tarayıcıyı deneyebilirsiniz.

KAPAT

Teknoloji , Operasyon, Pazarlama, Satış, İnsan Kaynakları, Finans ve Müşteri İlişkileri Başkanlıklarındaki bölümlerde insan kaynakları planlamasına göre kariyer imkanları yaratılmaktadır.

Yetenek Yönetimi

"Herkes potansiyeldir." yaklaşımıyla kurguladığımız Yetenek Yönetimi sistemimizde amacımız tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Yetenek Yönetimi sürecimizde Yetenek Yönetimi Modeli sonuçları ve iş sonuçları ile çalışanlarımızın geleceğe dair potansiyellerini değerlendiriyor, fark yaratan yetenekleri belirliyoruz.

Yetenek Yönetimi sürecimiz ile sahip olduğumuz yeteneklerimizin kariyer ve gelişim planlamalarını yaparak, hem İnsan Kaynaklarımız hem de organizasyonumuzu geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, çalışanların sistemli bir yaklaşım ile değerlendirilmesini, insan kaynakları yönetimine dair süreçlerinin bu doğrultuda planlanmasını ve şirket performansını üst düzeye çıkaracak, başarı odaklı çalışanların geliştirilmesi ve elde tutulmasını hedefliyoruz

Etkin planlanmış işe alım süreci ile genç yeteneklerin Türk Telekom Grubu’na kazandırılması ve doğru insan kaynakları uygulamaları ile sahip oldukları pozitif kabiliyetleri kurumsal kimlik altında geliştirerek Türk Telekom Grubu’nun geleceğine hazırlanması ana hedeflerimizdendir. Bu kapsamda, en yeni uygulamamız StarT genç yetenek programında, seçim süreci oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Kişilik envanterleri, değerlendirme merkezi uygulamaları, mülakat gibi çeşitli ölçüm araçları uygulanarak Genç yeteneklerimiz kuruma kazandırılmaktadır.

Kurum içerisinde farklı seviyelerde yeteneklerin keşfedilmesi için farklı değerlendirme araçları uygulamaktayız. Öncelikle bir çalışanın "yetenek" olarak adlandırılabilmesi için potansiyelini ortaya koyarak fark yaratması, bulunduğu ortamda rol model olması oldukça önemlidir. Bu prensiple; potansiyeli yüksek, fark yaratan, işine ve çevresine değer katan çalışanlarımız yetenek olarak tanımlanmaktadır.

Yetenek Yönetimi; Performans Yönetimi, Eğitim ve Gelişim gibi tüm İnsan Kaynakları süreçleri ile entegre bir yapıda yönetilmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki değerlendirme araçları yetenek tespitinde kullandığımız araçlar arasında yer almaktadır.

  • 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme;başlı başına ölçümleme ve kariyer yönetimi aracı olmayıp çalışanların bireysel farkındalıklarını artırmak, güçlü ve gelişime açık alanları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve çoklu geribildirim ortamını desteklemek amacıyla geliştirilen bir yetkinlik gelişim aracı olarak kullanılmaktadır.

  • Potansiyel Değerlendirme;çalışanlarımızın potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak amacı ile bu doğrultuda ölçümleme teknikleri geliştirilmiştir. Potansiyel değerlendirme performans değerlendirmenin ardından farklı rol ve sorumlulukları alma konusunda yetkinliklerinin değerlendirildiği bir aşamayı içerir.

  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları;temelde yetenek yönetimi amaçlı aynı zamanda kariyer yönetimi süreçlerimizi de destekleyecek şekilde değerlendirme merkezi uygulamasını kullanmaktayız.

Gelişim ihtiyaçlarını tespit amaçlı yıl içerisinde belli bir takvimde yapılan Performans Değerlendirme, 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme, Potansiyel Değerlendirme ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları sonucunda çalışanlarımızla ilgili elde edilen verilere dayanarak gelişim programları oluşturulmaktadır.

Gelişim programları eğitim, koçluk gibi farklı gelişim aksiyonlarını içerebilir. Yetenekli çalışanların geliştirilmesi sürecinde özellikle yönetsel becerilerin geliştirilmesi aşamasında kullanılmak üzere TT Grup Liderlik Modeli tasarlanmıştır. Liderlik modelinde potansiyeli yüksek yetenekli çalışanlar için ihtiyaç ve gelişim düzeylerine uygun olacak gelişim modelleri oluşturulmuştur.

İnsan odaklı yönetim kültürünü özünde barındıran Türk Telekom Grubu, varlığını ve sürdürülebilirliğini sahip olduğu insan kaynağının oluşturduğuna inanmaktadır. Bu durumdan hareketle Yetenek Yönetimi belirli bir grup çalışana odaklanmak yerine, tüm çalışanları yetenek yönetimi kapsamında değerlendirmekte ve çalışanlara kariyer hedefleri ve gelecek planları doğrultusunda dinamik bir kariyer yolculuğu fırsatı sunmaktadır.

Bu bakış açısı ile yeteneklerin elde tutulması konusunda yöneticilerin, İK İş Ortakları ile birlikte hareket etmeleri, kişiye özel çözümlerle gelişim ihtiyaçlarını Akademi ile iş birliği yaparak gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Kariyer yönetiminde çalışan hareketleri dikey ve yatay kariyer hareketi olarak ayrıştırılmıştır. Çalışanlar ölçme ve değerlendirme sistemleri ile değerlendirildikten sonra bireysel kariyer beklentilerine de uygun olarak kariyer hareketleri süreci, yöneticileri ve İK İş ortakları tarafınca yönetilmektedir.