Web sitemiz size daha iyi bir deneyim sağlamak adına yeni web teknolojileriyle hazırlandı. Sitemizi en iyi şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyebilir ya da güncel başka bir tarayıcıyı deneyebilirsiniz.

KAPAT

Teknoloji , Operasyon, Pazarlama, Satış, İnsan Kaynakları, Finans ve Müşteri İlişkileri Başkanlıklarındaki bölümlerde insan kaynakları planlamasına göre kariyer imkanları yaratılmaktadır.

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi süreci ile bir taraftan şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflerin çalışanların katkılarıyla gerçekleşmesini sağlarken, diğer taraftan da hedeflere ulaşım sürecinde çalışanların katılımlarını adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmeyi, motive edici bir çalışma ortamı ve yaşam oluşturmayı ve kişisel gelişimi amaçlarız.

Bu sistem sayesinde çalışanlarımızın şirket hedefi paralelinde doğru hedeflere yönelmelerini sağlayarak, çalışanların performanslarını daha etkin kullanmalarını ve objektif değerlendirilmelerini amaçlarız. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımızın bir parçası olarak her yıl şirket hedeflerini bölüm ve bireylere indirgerken, bireysel hedeflerle çalışanlarımızın büyük resmin hangi parçasına katkı sağladıklarını anlamalarına hizmet ederiz.

Performans Yönetimi Sistemiyle, yüksek performans gösteren bir organizasyon kültürü yaratmak, iş hedeflerine ulaşmak, yatırımcıları için karlılık sağlamak ve rekabetçi bir insan gücüne sahip olmak için çalışanların gelişimine ve performans değerlendirme süreçlerine maksimum derecede odaklanılmaktadır.

Türk Telekom Performans Yönetim Süreci üç temel aşamadan oluşmaktadır;

  • Planlama ve Hedef Belirleme Dönemi
  • Hedef Revizyon ve Ara Değerlendirme (Geribildirim) Dönemi
  • Yılsonu Değerlendirme Dönemi

Performans sürecinin çıktıları, eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, ücret yönetimi ve ödüllendirme, kariyer planlama ve yönetimi gibi diğer kritik insan kaynakları süreçlerine girdi sağlamaktadır. Aynı zamanda çalışanlarımızın girişimci kabiliyetleri de gelecek hedefleri ve kariyer planlamalarına katkı saylayacak şekilde kurumsal yapı altında zenginleşmektedir.

Hedef Bazlı Değerlendirme Kapsamında, çalışanlarımızın şirket stratejilerine uygun hedeflerini belirlemelerini ve doğru hedefleri almalarını sağlarız.

Hedef belirleme sürecinde, fark yaratanı ayırt eden, bireysel katkıyı gösteren, hem çalışanlarımızın kariyer hedeflerini hem de şirketimizin performans beklentilerini ortak bir paydada birleştiren hedeflerin belirlenmesine önem veririz.

Sene başında belirlemiş olduğumuz hedefleri, hedef revizyon döneminde yöneticimizle yaptığımız geribildirim görüşmelerinde gözden geçirerek gerekli durumlarda revize edilmesini sağlarız.