Türk Telekom Güncel | Sayı 04

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 51 50 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL ERZURUM Bölgeler Rakamlarla Erzurum Bölge Müdürlüğü 10 79 3475 222K 238K 10K 597K İl sayısı İlçe sayısı Köy sayısı PSTN GB IPTV Mobil Bölgeözelindeyürüttüğünüzsosyal sorumlulukprojelerinizvarmı? Herbayramda şehit ailelerimizyönetim kadromuz tarafındanziyaret edilerek talepve ihtiyaçları var iseçözüm üretilmeyeçalışılıyor.Köyokullarına zamanzamanbilgisayar, kitap, oyuncakve kıyafet yardımı yapılıyor. Yinebölgemizde istihdamı destekleyici projeler içerisindedeyer alıyoruz. BukapsamdaErzurumilimizde 18-40yaş arası kadın istihdamınayönelik olarak, çalışanlarımız tarafındanbazı eğitimler verildi. Ayrıca şirketimizinyürüttüğü kurumsal sosyal sorumlulukprojelerini de destekliyoruz.Kars ilimizdeGünışığı Projesi kapsamındaöğrenci, veli, öğretmenveyöneticilere “AzGören Eğitimi” konusundabilgilendirmeyapıldı. “Teknoloji Seferberliği”projesi kapsamındabirçok ilimizde internet kullanmabecerileri sınırlı olan kadınlarımıza internetle tanışma fırsatı sunulduve teknoloji eğitimleri verildi. Bölgemizdeki üniversiteöğrencileriyle dezamanzamançeşitli etkinliklerlebir arayageliyoruz. Ayrıcabirçok ilimizde önemli başarılara imzaatanamatör spor kulüplerimizi deunutmamamız gerekiyor. Bölgenizdeyapılanbaşkaözgün çalışmalarınızvarmı? Bildiğiniz gibi, şirketimizdeoperasyonel verimlilikstratejikaksiyon odaklarımızdanbirini oluşturuyor. Bu kapsamdabölgemizdeçokönemli birbina optimizasyonprojesinebaşladık. GrupşirketlerimizdenAssistt’in yaklaşık2.000çalışanı sadeceErzurum’da istihdamediliyor veburakamtoplam çalışansayısınınyaklaşıkyüzde20’sine tekabül ediyor. Bu2.000çalışan3 farklı lokasyondagörevyapıyordu. Şuanda görüşmeyaptığımızBölgebinamızı kendilerine tahsis ettik. 2.000çalışanı bu binaya topluyoruzve 1. fazını tamamlayarak1.200çalışanımızı binamıza taşımışolduk. Proje tamamlandığındabulunduğumuzbina ülkemizin teknoktadaki enbüyükçağrı merkezilerindenbiri olacak. Buçalışmayı yürütürkenBölgemizdeherbir arkadaşımızkendi konfor alanındançok büyükbir fedakârlıkyaptı. Genel MüdürlüğümüzveAssistt yönetiminin projeyedestekleriyle şuandaönemli bir aşaması tamamlandı. Bahsettiğimbu projeŞirketimizinenönemli tasarruf projelerindenbiridir. Bölgebinamızdan sonraenbüyükprojeyiElâzığ ilimizde gerçekleştirmeküzereçalışmalarımıza başladık. Oradaki hizmet binamızı daen kısa süredeboşaltarakveçalışanlarımızı başkabirhizmet binasında konumlandırarakönemli bir gelir kaynağı eldeedeceğiz. YineErzurum’daçevre duyarlılığınaörnekbirprojeye imzaattık. Yenilenebilir ve temizenerji kaynaklarınındeğerlendirilmesi kapsamındaErzurumYenişehir santral binasınahizmet vermeküzere Şirketimizin ilkACenerji üretengüneş enerji sisteminiErzurum’akurarakülke ekonomisinekatkı sağlamayı hedefledik. Yenişehir santral binamızınenerji ihtiyacının3/4’übusistemüzerinden sağlanıyor. Denize sınırı olmayan bölgemizde şirketimizde ilkkezbirdeniz altı fiber kablosu ilePertek-Elazığ arasındaki birbaraj gölünüboydanboya geçerekbölgemizin transmisyon altyapısının iyileştirilmesi adınaönemli bir çalışmaya imzaattık.Her aşaması Bölgemiz tarafındanhazırlananvealtyapı maliyeti tamamenmüşteri tarafından karşılananTunceli-Kovancılar yolu GüvenlikDenetlemeProjesi veAkpazar BeldesiGüvenlikDenetlemeProjesi Şirketimizdebir ilkolmaözelliği taşıyor. Sayısızkameranoktası tesis edilerekbu önemli güvenlikprojeleri devreyealınmış veçokönemli bir gelir kaynağı elde edilmiştir. Buçalışmayı Bölgegeneline yaygınlaştırmayaçalışıyoruz. ErzurumBüyükşehirBelediyesi’ne, internet sitelerineentegreettiğimizcanlı yayınkameraları ileErzurum’unve PalandökenKayak tesislerinin izlenebileceği birprojeyaptık. Buproje sosyalmedyadabüyükbeğeni topladı. Ve yineBelediye ilebirlikte gerçekleştirdiğimizKioskprojesiyle; vatandaşlarımızbelediyeyegitmeden başvurularını hızla tamamlayabiliyor. YerelBelediyelerileişbirliği çerçevesindeortakWiFialanlarınabirlikte projeüreterekmüşterilerimizinücretsiz internetkullanmalarınısağlıyoruz. Örneğin,ErzurumCumhuriyetveTerminal CaddelerindeyolboyuncaWiFi kapsamasınıbuişbirliğiilesağlamışolduk. ErzurumBölgenize dair hedefleriniz neler? Bu hedeflerde neredesiniz? Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda, Şirketimiz de örnek ve öncü bir yaklaşımortaya koyarak internet kullanımını ülkenin dört bir yanında benzer bir ahenkte sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda Bölgemize de her türlü desteği vermeye devam ediyor. Bölgemize tahsis edilen kaynakları çok etkili ve verimli bir şekilde değerlendirerek başarılı iş sonuçlarına imza atıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kurumsal ve toplumüşteri alanları üzerinde yoğunlaşarak bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Operasyonel verimliliğin daha da önemli hale geldiği bu dönemde Bölgemiz, tasarrufu odağına alarak çok önemli kararlar aldı ve de uygulamaya başladı. Bu kapsamda müşteri deneyiminden taviz vermeden her alanda ciddi tasarruf sağlamış olacağız. Bölgemiz tüm zorluklarına rağmen operasyonel gerçekleşmelerde oldukça önemli bir noktada. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda bazı ödüller de aldık. ▶ 2015 ve 2016 Saha Performansı En İyi Bölge ▶ 2015 ve 2016 YatırımPerformansı En İyi Bölge ▶ 2015 ve 2016 PSTN, DSL ve Tivibu Operasyonları En İyi Bölge Kazandığımız bu ivmeyi korumaya devam ediyoruz. Referans KPI’lardaki hedef sistematiği değişmesine rağmen gerçekleşmelere baktığınızda birçok konuda Şirketimizin en iyi bölgelerinden biri olduğumuzu görebilirsiniz. Bu doğrultuda 2017 yılını 36milyon kârla kapattık. 2018 yılını da çok güzel sonuçlarla kapatacağımıza inancımız tam. 2019 yılında ticari konulara daha da yoğunlaşarakmüşterilerimizin ihtiyaçlarını yeniden gözden geçirmeyi ve ilave satış fırsatları oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak ve aynı zamanda çalışanlarımıza yatırım yapmak üzere, ilgili çalışanlarımıza Bölge kaynaklarımızla “İkna Psikolojisi” ve “EtkinMüşteri Yönetimi” eğitimlerini vermeyi planlıyoruz. 2019 yılında en önemli hedeflerimiz, etkin kaynak yönetimi, bütçe disiplini ve her alandaki tasarruf tedbirleriyle birlikte müşteri sayımızı ve gelirimizi daha da artırmak olacaktır. Her kademedeki yönetici ve çalışanımızın inanç ve kararlılığı ile bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. . Erzurum Yenişehir Santral Binasında şirketimizin ilk AC enerji üreten güneş enerji sistemi kuruldu

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=