Türk Telekom Güncel | Sayı 04

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 39 38 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Bizden SOSYAL SORUMLULUK hedefleniyor. Bu amaçla, 600’ün üzerinde 4’lü geri dönüşümsetlerinin siparişleri verildi. Kutuların üretim aşamasını takiben, başta Bölgelerimiz olmak üzere tüm il, ilçe ve beldelerdeki binalarımızda projenin yaygınlaştırılmasının planlamaları yapılıyor. 2019’da sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması kapsamında, eğitici video çekimleri de dahil olmak üzere kapsamlı iletişim çalışmaları da planlanıyor. Kreş ve anaokullarımızda da başlatılacak Proje kapsamında Türk TelekomKreş ve Anaokullarımızda da sıfır atık konusunda yönetici ve öğretmenlere eğitimler verildi. Kreşlerimizde çocuklara uygun ve uyumlu özel geri dönüşümsetleri tasarlandı, bunların üretimve teminine kısa zamanda geçilmesi hedefleniyor. Setlerin yerleştirilmesi ile birlikte kreşlerimizde çocuklarımıza uygun ‘Sıfır Atık’ eğitimleri verilerek çocuklarımızda bu bilincin oluşması sağlanacak. Çevre ve ŞehircilikBakanlığı ile yoğun iş birliği Sıfır Atık Projemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yoğun işbirliği içerisinde yürütülüyor. Tesis Yönetimi Direktörlüğümüz, Bakanlığın Sıfır Atık Yönetimi Daire Başkanlığı başta olmak üzere, ilgili birimyöneticileri ile yoğun iş birliğiyle projeyi sürdürüyor. Ayrıca Bakanlığın hazırlayıp, tümbileşenlere ilettiği ‘Sıfır Atık YönetmelikTaslağı’ ile ilgili görüş ve önerilerimiz de iletilerek proje süreçlerine katkıda bulunulması hedefleniyor. Sıfır Atık’taTürkiye’nin hedefleri Ülkemizdehalenatıklarımızınancak% 13’ünügeridönüştürebiliyoruz.Buoran ABülkelerindeortalama%35, Almanya’da%60,Japonya’daise%75’tir. Sıfır Atık Projesi ile 2023 yılına kadar atık dönüşümoranımızı %40’lara çıkarmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde her yıl 3,1milyon ton kağıt çöpe gidiyor. Dönüştürülebilir atıklarımızın%43’ü kağıt, %27’si plastik, %12’si cam, %8’i tekstil ve %4’ü metal. Ülke olarak atıklarımızın%40’ını dönüştürmemiz halinde Türkiye, yılda 5 milyar TL’lik bir tasarruf yapabilecek. TürkTelekomolarak sıfır atık hedeflerimiz Türk Telekomolarak temel hedefimiz, tümçalışanlarımızda “Sıfır Atık Kültürü”nü oluşturmak. Önceliğimiz hiç atık oluşturmamak, iş süreçlerimizde, planlamalarımızda bunu alışkanlık haline getirmek. Çalışanlarımızı ve ailelerini de kapsayacak şekilde “Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” kültürünü vazgeçilmez hale getirmek. Türk Telekomolarak, yılda 5milyon karton bardak alıyoruz. Bu da 21 ton kağıt anlamına geliyor. Buna ek olarak su vb. gıdamaddesi alımlarıyla birlikte şirketimize 35 ton karton girişi sağlanıyor. Tümbu kartonların bileşkesi olarak 56 ton kartonun tamolarak geri Sıfır Atık Projesi ile Sıfır Atık Projesiyle kaynaklarımızı daha etkili kullanıp, atıkları dönüştürerek geleceğe değer katıyoruz. geleceğe değer katıyoruz dönüştürülebilmesi halinde 950’yi aşkın ağaç kurtulmuş olacak. Hurda ve kırpılmış kağıtları da ekleyecek olursak, tamdönüşümyapmamız halinde yılda 3.200 ağacı kurtarabileceğimizi öngörüyoruz. Mart 2018’de Ankara Genel Müdürlük Kampüsümüzde pilot bölge olarak başlattığımız sıfır atık uygulamasını, öncelikle bölgelerimize, devamında da bölgelere bağlı il, ilçe ve beldelere de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Sıfır atık projesindeki hedeflerimizi gerçekleştirerek, Türk Telekomve bağlı şirketler olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sıfır atık belgesi almayı hedefliyoruz. Sıfır Atık Projesi kazanımlarımız * Mart 2018’de başladığımız pilot bölge uygulamasında bugüne kadar 110 kg. pili TAP’a (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği) teslim ettik. Ayrıca Ankara Genel Müdürlük Kampüsü yemekhanelerinde 24 Eylül 2018’de başlattığımız 5’li Yemek Atık Uygulamasıyla her gün ortalama 50 Kg. yemek/ekmek atığını hayvan barınaklarına göndererek, 80 hayvanın beslenmesine katkı sağlıyoruz. C umhurbaşkanlığı tarafından desteklenen, Çevre veŞehircilik Bakanlığı tarafındankoordine edilerekülke geneline yaygınlaştırılması planlanan “SıfırAtıkProjesi”, Tesis Yönetimi Direktörlüğümüz tarafından şirketimizdedehayata geçirildi. İlk olarak, 26Mart 2018’deAnkara AydınlıkevlerGenelMüdürlük Kampüsümüzde, sosyal tesis ve kule binalarımız pilot bölge olarak seçildi ve uygulamayabaşlandı. SıfırAtıkProjesi nedir? SıfırAtıkProjesi; israfınönlenmesi, kaynaklarındaha verimli kullanılması, oluşanatıkmiktarınınazaltılması, etkin toplama sistemleri kurularak, ayrıştırılan atıklarıngeri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasıdır. Neleryapıldı? TesisYönetimi Direktörlüğümüz tarafındanbaşlatılan “SıfırAtık” kampanyası kapsamındapek çokönemli adımatıldı: 907 kg cam 3.432 kg plastik 22.528 kg kâğıt ve karton 50 kg yemek / ekmek her gün 110 kg pil ATIKPİL BATTERYWASTE YEMEKATIK FOOD ▶ Öncelikli olarak ofislerimizdeki masa altı çöp kovaları kaldırılarak, koridorlara, cam, plastik, kağıt ve evsel atık toplama ünitelerinden oluşan 4’lü “Geri Dönüşüm Setleri” yerleştirildi. ▶ Kampüsteki binaların girişlerine ‘pil atık’ kutuları yerleştirildi. Böylelikle hemofislerden hemde çalışanlarımızın evlerinden çıkacak atık pillerin toplanması hedefleniyor. ▶ Türk Telekomenvanterinde bulunan çevreye duyarlı elektrikli aracımız, sıfır atık toplama aracına dönüştürüldü. Sıfır atık içerikli giydirmeleri de yapılan bu araç ile binalarda toplanan ayrıştırılmış atıklar geri dönüşüm toplama alanlarımıza iletiliyor. ▶ Ayrıca Eylül 2018’de Ankara Genel Müdürlük Kampüsündeki yemekhanelerimizde 5’li yemek atık sistemi oluşturuldu. Artık yemek atıklarımız hayvan barınaklarına, diğer atıklar da ayrıştırılarak geri dönüşüme gidiyor. ▶ Tümbu süreçlerde sıfır atık uygulamasına başladığımız tüm birimlerdeki çalışanlarımız, afiş, duyuru ve yerinde uygulamalarla bilgilendirildi ve farkındalık kazandırıldı. Ankara ve İstanbul Genel Müdürlük binalarımızda yöneticilerimize sıfır atık eğitimleri verildi. 4’lü ve 5’li sıfır atıklar konusunda afişler bastırılarak, Ankara Genel Müdürlük Kampüsü inalarımızda ilan edildi. TümTürkTelekom’a yaygınlaştırılacak Atıkların kaynağında cinslerine göre ayrıştırılarak en aza indirilmesi, etkin toplama sisteminin kurulması ve dönüştürülebilir atıkların tekrar ekonomiye kazandırılarak israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını amaçlayan bu uygulamanın, kısa bir süre içerisinde BölgeMüdürlüklerimiz başta olmak üzere tümülke genelinde birimlerimizde yaygınlaştırılması

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=