Türk Telekom Güncel | Sayı 04

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 25 SAHADA BİR GÜN Planlamanınardındanarkadaşımız yolaçıkıyor.Aracıylabölgeyigezen teknikerimizErayŞenolsistemine düşenbirarızanedeniyle Zeytinburnu7109numaralısaha dolabınınbaşında. Buradakiincelemeleri neticesindedolabaaitdeğerlerin istenilenseviyedeolduğunugörüyor. Bunedenlesorunuçözmesiiçin müşteriyegidipihtiyaçduyulan kontrollerioradayapmasıgerekiyor. Arızalariçinkimizamansaha dolabında,kimizamanbina girişindekikutudakimizamansa müşterikonutundaçalışmayapmak gerekebiliyor. Operasyonlarıbaşarılıbirşekilde tamamlayabilmekenbüyükhedefimiz. Müşterilerimizeeniyihizmetisunabilmek adınasorumluluk,özveri,tecrübeveenerji gerektiğiniçokiyibiliyoruz.Ayrıcakaliteliiş yapabilmekiçinsadeceişibilmekyeterli olmayabiliyor.Çünküyapılanherçalışma ayrıbirkategoriyesahipveekiplerimizin dikkatetmesigerekenişkurallarıoldukça fazla.Zorşartlardamantıklıdüşünmek,tüm parçalarıhızlıcabirleştirmekvedoğru kararıhemenvermekgerekiyor.İlkbaşlarda kulağaoldukçazorgelsedebu,zamanla kazanılabilenbirnitelik. Dağıtımkutusunaulaştık.Burada müşterininankastresinitespitedipbağlantı işlemlerinigerçekleştireceğiz.Çivi,çekiç, matkapişimizinbirparçası,onlarısıksık kullanıyoruz.Kimiyerdekablosabitliyor, kimiyerdeysematkapladuvardeliyoruz. Saha dolabı ve dağıtımkutusundaki işlerimizi bitirdikten sonra şimdi müşteri konutundayız. Daire içi kablolama yapıyoruz. Burası KATEAD yani KazakTürkleri Eğitimve AraştırmaDerneği. Zeytinburnu ilçesindeKazakTürkleri ve diğer Türki Cumhuriyetlerden yurdumuza gelen soydaşlarımız oldukça yoğun bir nüfusa sahipler. Dernekmerkezi de hemşerilerin buluşma noktası haline gelmiş. Buradaki işimiz bitince ikramı geri çeviremiyoruz. Sıcacık çaylar içimizi ısıtırken ayaküstü sohbetin tadı da damağımızda kalıyor. Sırada başka bir vaka var. Binaya kadar fiber altyapısına sahip birmüşterimizin apartman girişinde bulunanTİP 11 isimli cihazın başındayız. Arıza için port kontrolü yapıyoruz. Buradaki sorunu çözmek çok vaktimizi almıyor. Müşterimizin interneti kısa süre sonra normal çalışma seyrine dönüyor. Ekip sahaya çıkıyor Zor durumda doğru kararlar Müşteriyle samimi iletişim İletişimin önündeki engelleri kaldırıyoruz Kapak Birsaatinsonundadinlemişvekarnımızıdoyurmuşhaldetekrar yolakoyuluyoruz. Müşteritalepleri,arızalar,kısacasıZeytinburnu sokaklarıbizibekliyor. Sahaekibi,arızavebağlantıçalışmaları sırasındabazızorluklarile karşılaşabiliyor.Mevsimselhavaşartları veyoğuntrafikgibitahminedilebilecek çevreselgüçlüklerharicinde karşılaştığımızbazıdurumlarşuşekilde: Bazenmüşterilerimizetkialanımızın hattaoankikonumuzuntamamen dışındasorularsorabiliyorlar.Oan cevapveremesekdeetraflıca araştırıyor,busorularıncevabını öğrendiktensonramüşteriyi bilgilendiriyoruz. Merdiven,takımçantası,modem,elit malzemeleri,matkapveişgüvenliği ekipmanlarıderkenbazenyükümüz oldukçaağırolabiliyor:) Sahavemüşteribinasıarasındakiyollar kimizamançokuzakolabiliyor.Yoğun İstanbultrafiğirandevuile gerçekleştirilengörüşmelereyetişme stresinideberaberindegetiriyor. Dağıtımkutularıherzamanalçakta değil.Yerdenbirhayliyüksekalanlarda çalıştığımızdaoluyor. Bakımveonarımiçingittiğimizsaha dolaplarımızınönününaraç,pazar tezgâhı,ağırkolilerilekapandığına şahitolabiliyoruz. Lokalveprensinaldiyeadlandırılan kabloçekimsüreciağırişçilik gerektirebiliyor. Erişimekiplerimizindekendinehas zorluklarıvar.Onlarsaydıklarımızaek olarakmenhollerdeyaniyeraltındaki çukurlardaböcekvetürlühaşereile uğraşabiliyorlar. Tekrar sahadayız Sahada yaşadığımız zorluklar Zeytinburnusantral binamızageri dönüyoruz. Dönüş yolundanaldığımız yemekyanımızda. Santral binamızın dinlenmeodasındayemeğimizi yerkenbir yandandaarkadaşlarla sohbet ediyoruz. Çalışmaortamımızı etkileyenönemli şeylerdenbiri demotivasyon. BölgeErişim OperasyonMüdürlüğümüzünher konuda desteği tümoperasyonucanlı tutuyor. Etkili raporlamalar yardımıylaalınan sonuçların iyi olması ve müşterilerimizdengelenolumlu tepkiler Şimdi soluklanma zamanı operasyonekiplerimizin tüm yorgunluğunualıyor. Yöneticilerimiz, sahaekibi ile sürekli iletişimhalinde. Genel veyaözel her konudaçalışanlarınyanındaolmaları ekip ruhunugüçlendiriyor. Talepedilen işlerin gerekçelerini uygunbirdilleekiplere iletmek, sürekli fikirpaylaşımında bulunmak, karşılaşılansorunlarlahep birlikteyüzleşmekvebaşarılarahep beraber sevinmekburayı çalışmak için güzel bir yerhalinegetiriyor. 24 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Sahada bir gün videosunu izlemek için tıklayın.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=