Türk Telekom Güncel | Sayı 04

18 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Bizden 1 Ocak’tan itibaren tüm müşterilerimizi limitsiz paketlere geçirerek daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sunacağız. T ürkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, limitsiz internet uygulamasını 1 Ocak’tan itibaren başlatmaya hazırlanıyoruz. Ocak ayında tüm internet paketlerimizi limitsiz internete geçirerek, müşterilerimize büyük avantaj sunacağız. Türkiye’nin dört bir yanındaki abonelerimizi yeni yılda limitsiz internetle buluşturuyoruz. 1 Ocak’tan itibarenEvde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerimizi güncelleyerek, hemyeni hemdemevcutmüşterilerimizi limitsiz paketlere geçireceğiz. Yeni dönemde yeni müşterilerimiz farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz Türkiye’de limitsiz internet çağını başlatıyoruz Türkiye’ninheryerineinternet götürüyoruz İnternetinyaygınlaşması şirketimizinen büyükönceliklerindenbiri, buamaçla 2005’teki özelleştirmedenbuyana33,2 milyarTLyatırımyaptık, teknoloji ve altyapı yatırımlarımızasonhızladevam ediyoruz.Köklüvegüçlübirmarkaolarak ülkemizinher iline, ilçesine, kasabasından köyünegidiyoruz.ÇünkübizTürk Telekom’uz, çünkübizTürkiye’yiz. Türkiye’dekihanelerinyüzde90’ından fazlasına interneti götürdük. BuoranAB ülkeleri seviyesinde.Altyapımızla ülkemizi dijitalleştiriyor, akıllı şehirler oluşturuyoruz.Türkiye’ninenbüyük500 şirketinintamamınahizmet götürüyoruz. TürkTelekom’laTürkiye’nininternet penetrasyonu%53’eulaştı Türkiye’de internet erişiminin yaygınlaşması ve internet okuryazarlığınınartması içinçalışıyor; 10,6milyonhaneyeve işyerinehizmet veriyoruz. Son12ayda1,2milyonayakın yenihaneve işyerini internetle tanıştıran şirketimizsayesindegeçenseneyüzde48 olaninternetpenetrasyonubir senede yüzde53’üaştı.Hedefimizburakamı yüzde70’lereçıkarmak. İnternetin yaygınlaşmasınınyanındadahaçok kullanılmasını da teşvikediyoruz.Türk Telekomluların2014’te35GBolanaylık ortalama internetkullanımı, 2018’de90 GB’ayükselmişdurumda.Yani kullanımı neredeyse3’ekatlamışbulunuyoruz. paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler. Mevcutmüşterilerimizi de ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız. 1Ocak2019’dan itibaren internet dahahızlı, daha kapsamlı Ocak ayında başlayacak yeni uygulama ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verdiğimizmilyonlarca sabit internet abonemizin internet deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Tümbu avantajlar sayesindemüşterilerimizin internet deneyimini büyük ölçüde iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız. C M Y CM MY CY CMY K

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=