Türk Telekom Güncel | Sayı 03

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 51 50 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL tümçalışanlarımızlatemaskurdum, herkesinelinisıktım.Onlarıdinledimve Bölgemiziçinneleryapabileceğimizi konuştuk.Yönetimkadrosundaki arkadaşlarla,bölgemizdedilegetirilen sorunlarıçözmeyedönükprojelerürettik. Çalışmaarkadaşlarımızdançokolumlu geribildirimleraldık.Tümarkadaşlarımız bunanasıl katkısunabilirizgayretindeydi. Bubizimdemotivasyonumuzuarttırdı. Bölgepotansiyelimizinaltındaolan satışlarımızıarttırmakiçinhedeflerimize dörtellesarıldık.Takımınızsizeinanıyorve heyecanınızıpaylaşıyorsatümengelleri aşabilir,tümzirvelereulaşabilirsiniz. Bölgemizinyapısınıbiraztanıyabilir miyiz?Coğrafiyapısınıngetirdiği avantajvedezavantajlarvarmı? BölgemizKayseri,Malatya,Sivas,Yozgat, Aksaray,NevşehirveKırşehirillerinden oluşuyor.Ağırlıklıolarakkarasaliklimin hâkimolduğubölgemizincoğrafibüyüklüğü, nüfusvemüşteriyoğunluğuiletersorantılı. CoğrafialanTürkiye’ninyüzde11,7’si,köy sayısıTürkiye’ninyüzde8,7’si,nüfus Türkiye’ninyüzde5,1’iveTürkTelekombina sayısıTürkiye’ninyüzde8’iiken,GenişBant müşterisayımızTürkiye’ninyüzde4,8’ini Telekomtecrübeminkariyerhayatımdaki yerleriçokayrı. ArnavutlukTelekom’dabirsüreGenel Müdürlükyaptım.Birşirketiyeniden yapılandırmak,hayatageçirmek,üstelikde globalbirdünyanıniçerisindebunuyapmak, çokbaşkabirdeneyimdi. YineAssisTTiştirakşirketimizingelişim sürecindegörevalmakçokdeğerlibir tecrübeydibenimiçin.Oradaoperasyon direktörüolarakçalıştım.Tabiibaşlangıçlar herzamançoksancılıdırama yöneticilerimizindesteğivekararlılıkla üstesindengeldik.Şimdibukadarbüyükbir çapaerişmişbuiştirakimizinbüyüme sürecindegörevalmışolmakçokanlamlı benimiçin. PekiKayseritecrübesinelerkattısize? Nasılanlatırsınızbubölgeyi? Burayageldiğimdeşunuhissettim.Bölgemiz Anadolu’nuntamgöbeğindetabiricaizse.Ve Anadolu’nunsıcaklığınıennetşekilde hissediyorsunuz.Herkesinaçıkveşeffaf olduğu,samimiyetiniengüçlüşekilde hissedebildiğinizbirinsanprofilivar burada.Kayseri’yeilkgeldiğimdeöncelikle Bölgemizdekiillereziyaretleryaptım.Vebu ziyaretlerdesadeceyöneticilerimizledeğil mezunoldum.KTÜFenBilimleriEnstitüsü, BilgisayarBilimlerianabilimdalında başladığımyükseklisanseğitimimi1993 yılındatamamladım. 1989yılındaTrabzonPTT Başmüdürlüğü’ndeSantralMühendisi olarakgörevebaşladım.1997-1998yılları arasındaTrabzon’da,1998-2001yılları arasındaKonya’daSantrallerBaşmühendisi olarakgörevyaptım.2001-2006yılları arasındaSantrallerMüdürü,2006-2007 yıllarıarasındaiseKonyaİlMüdür Yardımcısıolarakçalıştım.2007yılından sonraise,sırasıylaArnavutlukTelekom’da GenelMüdürYardımcılığıveGenel Müdürlük,AssisTTgrupşirketimizde OperasyonDirektörlüğü,Güney-1Bölge Müdürlüğü(Antalya)BölgeMüdür Yardımcılığı,GenelMüdürlükOperasyon BaşkanlığıErişimPlanlamaGrup Müdürlüğü,GenelMüdürlükSaha BaşkanlığıBölgeYönetişimDirektörlüğü, Güney-1BölgeMüdürlüğündeBölge Müdürlüğügörevlerindebulundum. Haziran-2017’denitibarenKayseriBölge Müdürlüğügöreviniyürütüyorum. 29yıldırTürkTelekom’dasınız.Ne ifadeediyorsiziniçinTürkTelekom? Hayatımı…İşhayatınagözümüburadaaçtım vebukadaryıldansonratabiricaizseburayı kendiişimgibisahipleniyor,oözveriyle çalışıyorum.Burasıbenimailemgibiartık. Aslındaburuhukaybetmememizvebir sonrakinesiledeaktarmamızgerekiyor. Profesyonelhayatlaaileninsıcaklığınıbu kadariçiçe,biraradayaşayabileceğiniz başkabiryeryok. Pekibütünbukariyersürecinizdesizi enheyecanlandırandönemler hangileriydi? Şirketimizeençokkatkıdabulunduğumu hissettiğimanlar,benim enmutluanlarımoluyor.İşeyeni başladığımızyıllardamanuelyapılanbirçok işlemiotomatizeedendonanımsalve yazılımsalgeliştirmeleryaparakşirketemize ciddideğerkatantasarrufveverimlilik projeleriürettiğimizdönemveArnavutluk MüdürümüzErcanAğır’layaptığımız söyleşisizlerle… Öncesizibiraztanıyabilirmiyiz? Konya’nınSarayönüİlçesi’ninÖzkent Köyü’ndedoğdum.İlkokuluköyde,ortaokulu Sarayönü’nde,liseeğitimimiKonya’da tamamladım.ArdındanKTÜElektronikve HaberleşmeMühendisliğibölümünden tanımaamacıylaziyaretettik.Erciyes’in ihtişamlımanzarasında,Anadolu’nun sıcaklığınıvemisafirperverliğiniher adımdahissettiğimizziyaretimizde,başta BölgeMüdürümüzErcanAğırveBölge MüdürYardımcımızMehmetİnalolmak üzeretümKayseriBölgeçalışanlarımıza teşekkürediyoruz.KayseriBölgemizleilgili tümmerakettiklerimizisorduğumuzBölge Ü lkemizdeticaretdeyinceilkakla gelenşehirlerimizdenbiriKayseri. Anadolu’nunilkuluslararası ticaretmerkeziolanKültepe’yedeev sahipliğiyapanbölgenindünya ticaretindekimerkezikonumu,M.Ö. 3000’lerekadaruzanıyor.Anadolu girişimciliğininsembolüsayılanKayseri Bölgemizi,busayımızdadahayakından Erciyes’in yamacından Doğu Anadolu’dan Ankara’ya önemli geçiş noktalarında bulunan Kayseri Bölge Müdürlüğümüz, özgün projeleriyle şirketimiz için güzel sonuçlara imza atıyor. Erciyes’in yamaçlarından Türkiye’nin zirvesine bakan Kayseri Bölgemizi, Bölge Müdürümüz Ercan Ağır ile konuştuk. zirvesine Türkiye’nin KAYSERİ Bölgeler Kayseri Bölge Müdürlüğü ekibi Kayseri Bölge Müdürü Ercan Ağır ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İnal Hilal Turan

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=