Türk Telekom Güncel | Sayı 03

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 37 36 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Akademi LİDERLİK yeni yönetici olan ve ilk kez ekip yönetecek kişilere temel yöneticilik becerilerinin kazandırılması amaçlanıyor. Teknolojiye liderlik etmekbizim işimiz! Sonyıllardaki teknolojik gelişmeler liderliğe bakış açısını da etkiliyor. Hızla gelişen teknoloji dünyasında gelişmelere ayakuydurabilmek, değişimlere cevap verebilmekvedeğişimlere öncülük etmek çokönemli bir hale geliyor. TürkTelekomAkademi, şirketin stratejik amaçlarınahizmet edebilmek için teknolojiyi bilen, gelecekvizyonuna sahip, geleceği bugündengörebilen teknoloji liderleri yetiştirmek amacıyla “Future TechnologiesProgramı’ nıhayatageçirdi. Huawei,NokiaveZTEgibidünyateknoloji devişirketlerleişbirliğiylehazırlanan FutureTechnologiesProgramile yöneticilerimizHelsinkiveShenzhengibi teknolojiyeyönverenşehirlerdekieğitim merkezlerinde,Nesnelerinİnterneti(IoT), 5GTeknolojisi,SanalGerçeklik,Artırılmış Gerçeklik,YapayZeka,NFV-SDN, Sanallaştırma,RAN(RadiaAccess Network),IPVideo,SabitErişim TeknolojisininGeleceğiveOptikNetwork gibigeleceğeyönverecekteknolojileri deneyimlemefırsatıbuluyorlar. TürkTelekomAkademi, teknoloji ve endüstri dünyasındaki enpopüler konulardanolanEndüstri 4.0konusunda Birliktegelişiyoruz Yöneticilik sürekli gelişimgerektiren, her gün yeni öğrenme fırsatları getiren bir süreç. TürkTelekomAkademi bu zorlu süreçte yöneticilerimizi destekleyen eğitim&gelişim fırsatlarının yanı sıra yöneticilik yetkinliklerini güçlendirmeye yönelik “Yönetici GelişimAtölyesi” düzenleyerek de destek veriyor. Bir tür hap koçluk modeli olarak da tanımlayabileceğimiz Yönetici GelişimAtölyesi’nde, yöneticiler profesyonel bir koç ile çalışmak istedikleri spesifik bir konuyu 2 saatlik koçluk görüşmesiyle çözümleme fırsatı buluyorlar. Yine bu kapsamda hayata geçirilen bir diğer uygulama ise Yöneticiliğe İlkAdım Programı. Bu programla şirketimizde mentininsüreçbaşlangıcındasunduğu gelişimhedefleriüzerineçalışılarakbir aksiyonplanı ortayaçıkartılıyor. Böylece mentininhedeflerinedoğruvebaşarılı bir şekildeulaşması amaçlanıyor. Türk TelekomAkademi İçMentorlukProgramı, aynı zamandauluslararası geçerliliği kabul edilenEMCC’dende (Avrupa MentorlukveKoçlukDerneği) akredite edilmişdurumda. Koçluk isehedeflenenyüksekperformansa ulaşmak için, sertifikalı profesyonel koçlar vekoçlukalançalışanlararasındakurulan planlı birgelişimilişkisi.Yöneticilerimize yoğunişgündemleri arasındakişisel farkındalıklayüksekperformansa odaklanmakonusundadestekolacakbire birkoçlukprogramları sunuluyor.Online koçluksüreçleriyledeyüksekperformans vepotansiyeli destekleyecekşekilde, iş yaşamındaki verimliliği arttıracakkariyer gelişiminekatkı sağlayacakplatformlar sağlanıyor. BirebirKoçlukalanyöneticilerin belirlenenyeteneklerini veyetkinliklerini geliştirmeleri ve farkındalıksağlanması, yaşamışolduğubudeneyimi kendi ekiplerinedeaktarması bakımındanTürk Telekom’da liderlikyaklaşımını güçlendiriyor. Liderlikdeneyimimizipaylaşıyoruz: MentorlukveKoçluk Mentorluk; deneyimli birçalışanındahaaz deneyimli birçalışanlabelirli bir sürece bağlı olarak, çalışanınkişisel ve profesyonel gelişimineyardımcı olmak üzeredeneyim, uzmanlıkvebirikimini aktardığı biryardımilişkisi.TürkTelekom Akademi çatısı altındayürütülenİç MentorlukProgramı,TürkTelekom liderlikmodeli doğrultusunda yöneticilerimizin, çalışanlarıngelişimine vepotansiyellerini daha fazla kullanmalarınadestekolmalarını ve deneyimlerini onlarlapaylaşmalarını hedefliyor. Hemmentorlarhemdementiler, belirlenen gelişimhedefleri çerçevesindedüzenli görüşmelerlekarşılıklı biröğrenme sürecinegirerekgüçlüyönlerininve gelişimalanlarınınkeşfi, potansiyeli performansadönüştürme, şirket stratejileriningerektirdiği yetkinlikler doğrultusundagelişimihtiyaçlarının karşılanması içinbirlikteyol alıyorlar. Süpervizyontoplantılarıyladayaşanan deneyimlerinpaylaşılması vedaha fazla kişiyedeneyimdenöğrenmekazanımları aktarılması sağlanıyor. Mentorluksürecininbaşlamasıylabirlikte “Liderler Okulu’nun, liderlik yolculuğuma katkısı çok büyük oldu” Durali Şimşek 3 Modül olarak aldığım Liderler Okulu, benim için dolu dolu geçen bir eğitim süreci oldu. Girdiğim her derste anlatılanları; gerçek hayatta ne kadar uyguladığımı, hangi noktalarda hatalarım olduğunu, neleri daha iyi yapabileceğimi düşünerek dinledim ve işimde hemen uygulamaya çalıştım. Ders boyunca eğitmenlerimizin ve derse katılan arkadaşlarımızın paylaştığı tecrübeleri, takım arkadaşlarımla da paylaştım. Bu süreçte kendimi de daha iyi tanıma fırsatım oldu ve kendime olan güvenim daha da arttı. Liderlik yolculuğunu ve liderlik yolculuğunda ilk adımın değerler ve değerlerimiz çerçevesinde kendimiz tanımakla başladığını anladık. Sürekli Gelişim Yolculuğunda, açık zihinli olmak (zihinsel esneklik yargılamamak), açık yürekli olmak (şüphelenmemek), açık niyetli olmak (korkmamak) gerektiğini, görmediğimizi yok sayma eğiliminden çıkmayı öğrendik. Takım olabilmek için nelerin gerektiğinin, bir takımı nelerin daha iyi yaptığının, takım içindeki bireylerin gelişiminin nasıl sağlanabileceğinin farkına vardık. Ekibimize ve tüm insanlara hikâyelerle dokunmanın etkisini; markalaşmanın ve marka değerinin önemini ve markamızı yönetmeyi; içimizdeki ve takım arkadaşlarımızın yaratıcılığını ortaya çıkarma yöntemlerini; günümüzdeki kaygan, belirsiz, kompleks ve muğlak ortamda VUCA Liderlik modeli ve önemini anladık. Bizlere bu eşsiz fırsatı sunan şirketimize ve Türk Telekom Akademi’ye çok teşekkür ederim. da öncüçalışmalar yapıyor. Bukapsamda Huawei iş birliği ilehayata geçirilen “Endüstri 4.0 Yönetsel Liderlik GelişimProgramı” ile, Çin’in Shenzen şehrinde ve Hong Kong’da oturumlar, çalıştaylar ve ziyaretler yapılıyor. Programboyunca Endüstri 4.0’ın hayatımıza etkisi, Telekomünikasyon Sektöründeki Yeni Trendler, Geleceğin Network Teknolojileri NFV-SDN, 5G Teknolojileri ve Akıllı Şehirler gibi konularda oturumlar gerçekleştiriliyor. ProgramınHong Kong’da planlanan bölümünde ise Türk Telekom gibi sabit ve mobil teknolojilerde entegrasyon deneyimi yaşamış olan PCCW şirketinin deneyimleri paylaşılarak, bayi ve veri merkezleri ziyaretleri gerçekleştiriliyor. “Dünyada teknolojiye yön veren trendleri yerinde gözlemledik” Enerji&Soğutma Sistemleri Grup Müdürü İbrahim Şimşek H uawei eğitimmerkezinde aldığımız programda 5G ile ilgili gereksinimler ve hazırlık aşamaları konularında ayrıntılı bilgi edinme fırsatı bulduk. Pek çok farklı konuda diğer operatörlerdeki yaklaşım ve bulundukları seviyeyi öğrenme açısından benzersiz bir deneyim oldu bizim için bu program. Operatörlerdeki yaklaşımları şirketimizde uygulamanın nasıl etkisi olacağını tartışma ve görüş alma fırsatı doğdu. Özellikle Büyük Veri (Big Data) Analizi’ni kullanan şirketlerin ve ülkelerin rakiplerine fark atacaklarını çok açık biçimde görme fırsatı bulduk. Dünyayı IoT ile birlikte Büyük Veri şekillendirecek. Türk Telekom Liderlik Modeli Endüstri 4.0 Yönetsel Liderlik Gelişim Programı

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=