Türk Telekom Güncel | Sayı 03

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 29 28 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Bizden SAĞLIK malzemeleri tespit ederek, hibe edilmesi veya hurdaya ayrılmasını sağlıyor. u Polikliniklerde kullanılan cihazların gerekli bakım/onarım sözleşmeleri ve işlemlerinin takibini sağlıyor. u İlkyardım eğitimlerinin takibini yapıyor ve yasal zorunluluklar çerçevesinde tamamlanmasını sağlıyor. odaklı işlemler yapmayı sağlayan işlevsel bir altyapıya sahipolanVitta, modülleriyleuluslararası standartlara dayalı bir e-sağlık altyapı platformu olaraköne çıkıyor. VittaSağlıkPlatformuve anlaşmalı kurumlar hakkındadetaylı bilgi almak veVittaüyeliğinizi başlatmak için https://vitta.turktelekom.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. SağlıkHizmetleriMüdürlüğümüz neleryapıyor? u Şirketimiz İş Sağlığı Uygulama standartlarını belirleyerek, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sürekliliğini sağlıyor. u Çalışan sayısı ve yapısına göre ihtiyaç duyulan iş yeri hekimleri, uzman hekimler, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının tespitini sağlıyor. u Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinden, çalışma arkadaşlarımızın en uygun şekilde yararlanacağı poliklinik, iş yeri ortak sağlık birimi ve muayene odalarının mekan ve tasarımını uygun hale getirerek günün şartlarına göre hizmet sunulmasını sağlıyor. u Şirket genelindeki poliklinik hizmetlerinin devamını sağlıyor ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımını koordine ediyor. u Polikliniklerde ve işyeri ortak sağlık birimlerinde bulunan demirbaşlardan kullanılmayan Sağlıkhizmetlerinde kaliteyi arttıranbir bakış açısıyla tasarlanmış ve kullanıma geçmiş olanVittaSağlıkPlatformu, verimli ve kaliteli hizmet almak isteyenlerin ihtiyacı olan tümişlevleri içerisinde barındırıyor. Hızlı, doğru, güvenli, zamankazandırıcı, paylaşım çalışanlarımızücretsizsağlıkhizmetinden faydalanabiliyor. İstanbulAcıbademPolikliniğimiz’de ise DişHekimliği, İşyeriHekimliği, LaboratuvarveRadyolojihizmetlerimiz devamediyor. İzmirPolikliniğimiz’de iseİşyeri Hekimliği, LaboratuvarveDişHekimliği hizmetlerimizdençalışanlarımız faydalanabiliyor. Vittailesağlıklıyaşam SağlıkHizmetleri YönetimiMüdürlüğü bünyesinde çalışanlarımıza sunmuş olduğumuz bir diğer sağlıkhizmeti iseVittaSağlıkPlatformu. Vitta, çalışanlarımıza anlaşmalı kurumlarda, yapılan işleme göredeğişen indirimlerden faydalanma imkanı sunuyor. Türk Telekomçalışanları ve yakınları (anne, baba, eş, çocuk), VittaKart’larını kullanarakücretsiz olarakherhangi bir aidat kesintisi olmadanbu imkandan yararlanabiliyorlar. adetpolikliniğimizleçalışanlarımıza ücretsizsağlıkhizmeti veriyoruz. Polikliniklerimizdençalışanlarımızve anne, baba, eşveçocuklarıücretsizolarak yaralanabiliyor. Birçokbranşta teşhis, tetkikve tedavilerplanlanan polikliniklerimizdenAnkara, İstanbul, İzmirdışındagörevyapançalışanlarımız veailebireyleri de faydalanabiliyorlar. Adetabirkampüshastanesi gibi görev yapanAnkaraGenelMüdürlük Polikliniğimiz’deAcilServis,Diş Hekimliği,KulakBurunBoğaz, BeslenmeveDiyetetik,FizikTedavi ve Rehabilitasyon, Laboratuvar,Dahiliye, İşyeriHekimliği,Radyoloji, Psikolog, ÇocukSağlığı veHastalıkları,Ortopedi veTravmatoloji,Kardiyoloji,Kadın Hastalıkları veDoğumgibi çokgeniş biralandaçalışanlarımızasağlık hizmeti sunuyoruz. İstanbulGayrettepePolikliniğimiz’de DişHekimliği, İşyeriHekimliği, LaboratuvarveRadyoloji alanlarında Hastalıkta da sağlıkta da birlikteyiz! T ürkTelekomolarak çalışanlarımızınsağlığını önemsiyor, bukapsamdasunulan sağlıkhizmetlerini sürekli geliştirmeyeve zenginleştirmeyedevamediyoruz. Çalışanlarımızasağlıkgüvencesi olarak sunulanyanhaklarımızve tamamlayıcı sağlıkhizmetleri seçeneklerininyanı sıra, ihtiyaçduymalarıhalindeşirket lokasyonlarımızdadadestekalabilecekleri kapsamlı polikliniklerimizbulunuyor. TesisYönetimiDirektörlüğüaltında faaliyet gösterenSağlıkHizmetleri YönetimiMüdürlüğümüz tarafından, farklı lokasyonlarımızdaverilensağlık hizmetleriyle, çalışmaarkadaşlarımızınve yakınlarınınsağlık ihtiyaçlarınaücretsiz olarakçözümsunuluyor. OfisteSağlık:TürkTelekom Poliklinikleri SağlıkHizmetleriYönetimi Müdürlüğümüzbünyesinde,Ankara, İzmir veİstanbul her iki yakadaolmaküzere4 Ş irketimizin iş sağlığı süreçlerinin ve çalışanların sağlığına yönelik süreçlerin planlama, yatırım, tedarik ve yönetim operasyonlarını yürütmeyi ana sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Müdürlüğümüz, çalışanların sağlık hizmetlerinden en verimli ve düşük maliyetle faydalanmaları için gerekli süreçleri yönetiyor. “Önce sağlık” diyerek hedefimize ulaşmak için, insana duyarlı bir biçimde çalışma arkadaşlarımız ve ailelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek üzere, mevcut imkânları çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek düzeye, hatta daha iyiye ulaştırmak; yasalar çerçevesinde sağlıkta ve hastalıkta en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Çalışanın sağlığının korunması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerekli şartları oluşturarak güçlü bir ekiple birlikte çalışan sağlığını tehdit eden durumlarla mücadele ederek, kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. “Önce sağlık” Op. Dr. Özgür Bülbül, Sağlık Hizmetleri Yönetimi Müdürü Ş irketimizde verilen poliklinik hizmetleri, deneyimli kadrosu, güler yüzlü çalışanları, hızlı çözüm ve doğru tanı koymaları ile bizim için büyük bir ayrıcalık. Yine yakınlarımıza da bu hizmetin sunulması kendimizi çok şanslı hissettiriyor ve hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Örneğin bir gün evden eşim aradı, çocuğumuzun koluna bir şey oldu diye. Hemen izin alıp gittim, evden getirdim. Çocuk doktorumuz soğukkanlılıkla birkaç dakika içerisinde hemen halletti ve evladımız oradan gülerek ayrıldı. Dışarıda hastane kuyruklarında bekleyerek, işlerinizin aksamasına neden olacak bir hizmeti kendi binalarımızda ücretsiz olarak almak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Yine en yakınınız rahatsızken aklınız sürekli onda oluyor. Bu hizmetlerden ailelerimizin de faydalanması büyük bir rahatlık sunuyor. Bizi ve ailemizi düşünen, her zaman güler yüzle hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız! “Güleryüzlü ve kaliteli sağlık hizmetinin ayrıcalığını yaşıyoruz” Mehmet Kara, Kullanıcı Çözümleri Teknik Çalışanı “Önce sağlık” diyerek hedefimize ulaşmak için; insana duyarlı bir biçimde çalışma arkadaşlarımız ve ailelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için çalışıyoruz.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=