Türk Telekom Güncel | Sayı 03

SPOR Bizden TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 17 16 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL TelekomKadınYelkenTakımımız, “RüzgarınPeşindekiKadınlar”sloganıyla geçenyılınşampiyonuoldu.Takımımızbu yıldaoldukçagüçlütakımlararasında4. olarakturnuvayıtamamlamabaşarısı gösterdi. Onlar,cesurkürekler! TürkTelekomKürekTakımlarımız, KurumlararasıKürekYarışıİstanbul DragonFestivali’ndeşirketimizitemsilen kürekleretümgüçleriyleasılmayadevam ediyorlar! İBBevsahipliğiveişbirliğiyleheryılEylül ayındaMaltepeOrhangaziŞehirParkı’nda gerçekleştirilenİstanbulDragon Festivali’ndeTürkTelekomKürek Takımlarımızınbaşarılarıbizleri gururlandırıyor.Festivale4takımlakatılan çalışmaarkadaşlarımız,DragonFestivali “EnİyiMarkaÖdülü”alarakfestivalin unutulmazlarıarasınaisimlerini yazdırdılar.Bineyakınsporcununkatıldığı yarışlardaTürkTelekomekiplerindenbiri olanTTAKEfun-sportkategorisinde3. oldu. TürkTelekomolarak,2017Ağustosayında İstanbulBüyükşehirBelediyesiSpor İstanbulileİBBGençlikveSporMüdürlüğü tarafındandüzenlenenİstanbulSuSporları Festivali’nindeyıldızlarıarasındaydık! Yüzme,DragonBoatKürekYarışları,Su Topu,FlyboardveSuJetiyarışmalarına sahneolanorganizasyondaşirketler şampiyonolmakiçinkıyasıyamücadeleetti. Yüzmeyarışlarıkadınlarkategorisinde ToptanSatışDirektörümüzİlknur Çifcibaşı, 17kişininkatıldığıyarıştayaşkategorisinde 3.olarakmadalyaaldıvebizleri gururlandırdı. DragonBotKürekyarışlarındaise34 takımınmücadeleettiğifestivaleTürk TelekomGenelMüdürlük,TürkTelekom Avrupa,TürkTelekomAnadoluveTürk TelekomT.A.K.Etakımlarıolarak4takım, 83çalışanımızkatıldık. FestivaliTürkTelekomGenelMüdürlük takımımız7.sıradatamamladıveOnur Ödülüaldı. Ç alışanlarımıztarafındanoluşturulan sportakımlarımızın,kurumsal liglerdeimzaattığıbirbirindenönemli başarılarşirketimizigururlandırıyor.Aynı zamandaşirketiçindedeTesisYönetimi Direktörlüğü,SportifveSosyalİşler Müdürlüğütarafındanpekçokfarklı branştadüzenlenenturnuva,olimpiyatvb. sporetkinlikleriyle,çalışanlarımızbirlikte başarmanınvemücadeleetmenin heyecanınıyaşıyorlar.Erkekvekadın çalışanlarımızınoluşturduklarıvoleybol, basketbol,yelken,kürekvemasatenisi takımlarımız,şirketimizisporalanındada eniyişekildetemsilediyorvezirveye taşıyor. Rüzgarınpeşindekikadınlar TürkTelekom’unkadınçalışanlarından oluşanTürkTelekomKadınYelken Takımımız,şirketimizitemsilen Türkiye’ninilkulusalkadınyelken yarışmasıniteliğindekiDenizKızıUlusal KadınYelkenKupası’ndamücadeleveriyor. TürkiyeYelkenFederasyonu’nun himayesindeveMarmaraYelken Kulübü’nünişbirliğiyle,kadınlarınyelken sporunailgisiniarttırıpkadınyelkenciliğini desteklemekamacıyladüzenlenenDeniz KızıUlusalYelkenKupası’ndaTürk sporda da zirvede! Türk Telekom olarak “Türk Sporunun En Büyük Taraftarı” sloganıyla daima sporun ve sporcularımızın yanındayız. Çalışma arkadaşlarımızın da hem sağlıklı yaşam hem de takım ruhunu yaşatma amacıyla spor faaliyetlerine destek veriyor ve bu kapsamda etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Türk Telekomlular Potalarbizdensorulur! TürkTelekomlular,potadadaönemli başarılaraimzaatmayadevamediyor.Türk TelekomİstanbulErkekBasketbolTakımımız busezon6.kezŞirketlerLigi’ne(CBL)katılım sağlayacak.Sonikisezonubaşarıylageçiren takımımıztarihindeilkdefayarıfinaloynama başarısıgöstermişti.Yenisezondadahedefi playofflaraenyükseksıradangirerek şampiyonluğukovalamakveaynızamanda takımkültürüoluşturmak,omuzomuza mücadeleetmekvekeyifalmakolacak. TürkTelekomAnkaraBasketbolTakımımız isebuyılCBLAnkaraKurumsalBasketbol Ligindeşirketimizi3.defaolaraktemsiletti. Yapılanseviyebelirlememaçlarını namağluptamamladıktansonragrup maçlarınıoynamayahakkazandı.Çeyrek finaldeiserakibiniyenerekCBLAnkara’da 2017-2018sezonundaAnkara’nıneniyi4 takımıarasınagirmeyibaşardı.Bireysel ödültörenindeçalışmaarkadaşımız MehmetSerhatDikmenise2017-18 sezonununasistkralıoluporganizasyon tarafındanödüllendirildi. KadınlarBasketbolTakımımıziseİstanbul WomenCorparateBasketbolLeague (WCBL)’de3.olmabaşarısınıgösterdi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=