Türk Telekom Güncel | Sayı 03

Sektördeki gelişmeler CEO’muz Dr. Paul Doany’nin dünya gündeminden seçtiği önemli makaleler... Facebook haber kaynağında, Arttırılmış Gerçeklik reklamlarını test etmeye başlıyor Facebookreklamları birazdahasanalbir kıyafetdeneme kabininebenzemeye başlayacak.Şirket, HaberAkışında ArttırılmışGerçeklik reklamlarını uygulamaya başlayacağınıduyurdu. Testaşamasındaolan ArttırılmışGerçeklik reklamlarınışuanda sadeceABD’deki kullanıcılargörebiliyor. Yeniözellik, kullanıcılarınreklamı yapılanürünleri Snapchatfiltresine benzerbiryöntemle denemelerineolanak tanıyor(Facebook ArttırılmışGerçeklik yüzfiltresiuygulaması MSQRD’u2016’dasatın almıştıveFacebookve Messengerkamera özelliklerinedahafazla filtreekliyordu.) Facebookbunabir örnekolarakbirMichaelKorsgüneş gözlüğününyeraldığıyeniArttırılmış Gerçeklikreklamınıgösterdi,amahertürlü e-ticaretürününeuygulanabilecek. Kullanıcılar,uygulamailesatınalmadanönce modaaksesuarları,kozmetikürünlerive mobilyalarındijitalsürümleriyleetkileşimde bulunabilecekler.MakenaKellyimzalı makaleyeorijinaldilindebulinkten ulaşabilirsiniz: https://www.theverge.com/2018/7/10/17553004/ facebook-augmented-reality-ads-michael-kors Şebeke dilimleme pazarı büyüyor Market Prognosis’e göre; Küresel Ağ Dilimleme Pazarı’nın değeri, 2017 yılında 120,34 milyon dolar oldu ve yüzde 22,1’lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 2026 yılına kadar bu değerin 726,27milyon dolara ulaşması bekleniyor. Yüksek hızda internet ve geniş şebeke kapasitesine olan ihtiyacın artması, mobil şebekeler üzerinden geniş bant hizmetlere yönelik artan talep, mobil veri trafiğindeki yüksek artış oranı ve şebekelerin sanallaşması pazarın büyümesini sağlayan temel faktörlerden bazılarını oluşturuyor. Ancak, sınır bilişimkaynaklarının eksikliği ve tasarım zorlukları pazar kapsamını olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte, IoT (Nesnelerin İnterneti) bağlantılı cihazların ve nimble (çevik) şebekelerin artışı, öngörülen dönemboyunca pazar için önemli fırsatlar sunuyor. Şebeke Dilimleme Pazarının (Network SlicingMarket) en önemli oyuncuları arasında AriaNetworks, AfrmedNetworks, Intel, NTTDOCOMO, Ericsson, Huawei, Argela, Mavenir, ZTE, SKTelecom, NokiaNetworks ve Cisco Systems bulunuyor. Uygulama bazında, öngörülen dönemde uzaktan izleme segmentinin en büyük pazar payıyla büyüyeceği öngörülüyor. Bu segment, pazarda rekabet üstünlüğünün sürdürülmesinde önemli bir rol oynuyor. YueWang imzalı makaleye orijinal dilinde bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.openpr.com/news/1111900/Network-Slicing-Market-Estimated-to-Grow-at- a-CAGR-of-Over-22-1-WithGlobal-Leading-Players-Aria-Networks-Afrmed-Networks- Intel-NTT-DOCOMO-Ericsson-Huawei-Argela.html Kısa Kısa DÜNYA GÜNDEMİ Bu yapay zekâ, bir klinik sınavında doktorları geçti BabylonHealth’ınkurucusuAliParsa, doktorlarayönelikstandartbirsınava girenyapayzekadesteklitıbbibilgi yazılımınınsonuçlarınısunuyor. Londra’dakiRoyalCollegeofPhysicians’da doktorlarladolubiroditoryumdaışıklar karardı.Yapayzekânın(AI)kendiçalışma yöntemlerinitemelindennasıl değiştirebileceğiniöğrenmekiçin oradaydılar. KürsüdedijitalsağlıkhizmetiBabylon Health’indirektörüDr.MobasherButt bulunuyorduveşirketindikkatleeğitilmiş yapayzekâdoktorunungirdiğisınavın sonuçlarınıokumayahazırlanıyordu. Genelpratisyenhekimlerinteşhisetme yeteneklerinitestetmekiçingirdikleri MRCGPsınavındaortalamapuansonbeş senedir yüzde72’dir. “Peki,BabylonHealthnasılbirperformans sergiledi?”Kısabirduraklamadanöncebu soruyusordu.“yüzde82aldı.”Güçlübir şekildealkışlayanbirkaçkişidiğer dinleyicilerindealkışlaraeşliketmesini sağladı.Yapayzekâinsandoktorları yenmişti. Babylonsonikiyıldırkendiyapayzekâ yazılımınıgeliştiriyor. Babylontarafından inşaedilenyapaydoktorbeyni,birtest ortamınagirdiğindeişeyaradığını gösterdi.Yönetmeliklernedeniyleyalnızca tıbbitavsiyelersunmaklasınırlıkalsada, tanıkoymavehattareçeteyazma konusundagüvenilirolmasıyalnızcabiran meselesideolabilir.ParmyOlsonimzalı makaleyeorijinaldilindebulinkten ulaşabilirsiniz: https://www-forbes-com.cdn.ampproject.org/c/s/ www.forbes.com/sites/parmyolson/2018/06/28/ ai-doctors-exam-babylon-health/amp/ İnternet servis sağlayıcıları neden kapsamlı ev wi-fi’ına önemveriyor? Perakendedünyasındagüvenlibirkonuma ulaşmasınınardından,yönetilenveevin tamamınıkapsayanWi-Fiürünve hizmetleri,büyükbirhızlahembüyükhemde küçükçaptakiinternetservis sağlayıcılarınıncephanelerindekigüçlü silahlaradönüşüyor. Temelolarakbirincilşebekegeçitleriyle birlikteçalışanWi-Figenişleticiler(extender) veevdekiWi-Fişebekesineakıllıözellikler getirenyazılımsistemleriylekendinigösteren bubirincisınıfhizmetler,operatörlerve telekomşirketlerinin,bazıönemlioperasyonel faydalarıdaberaberindegetirenyenibirgelir kapısınayönelmesisonucundaortayaçıkıyor. Yenigigabitsınıfıgenişbanthizmetleri,daha fazlagelireldeetmekiçinbirfırsatsunsada, internetservissağlayıcıları,kullanıcıbaşına ortalamagelirinikoruyabilmekiçintüketici tepkisiyaratmadanfiyatarttırmaimkânına sahipdeğil. Hizmetleretümevikapsayacakbirincisınıf birWi-Fihizmetieklemek,kablolu operatörlerinbiryandantüketici ekipmanlarınaerişimikiraladıklarıkârlıbiriş yapmalarınısağlıyordiğeryandandageniş bantmüşterilerininevlerindekivarlıklarını iyileştirmelerinisağlıyor.EvlerinWi-Fiağına sahipolması-veyaenazındanWi-Fiağınıdaha derindengörebilmesivedeğişentrafik durumlarınıanlayabilenvetabletleri,PC’leri vediğercihazlarıenuygunbantveyakanala yönlendirensistemlersunabilmesi-kablo operatörlerivediğerinternetservis sağlayıcılarıiçinçokbüyükoperasyonelbir faydayadönüşebilir.Tüketiciler,WiFiileilgili sorunlarherortayaçıktığındainternetservis sağlayıcılarınıaramaeğiliminde olduklarından,fazladan biryönetimkatmanınasahipolmak, sorunlarıngiderilmesinevemasraflıtelefon görüşmelerineolanihtiyacınazaltılmasına yardımcıolur.JeffBaumgartnerimzalı makaleyeorijinaldilindebulinkten ulaşabilirsiniz: https://www.lightreading.com/mobile/ carrier-Wi-Fi/why-isps-are-high-on-whole-hom e-Wi-Fi-/d/d-id/744575 Amazon, eczacılık alanına da girdi Amazon,onlineeczanePillPack’isatınalmayı planladığınıduyurduvebugirişimleşirket sağlıksektörüneaçılımınınenyeniadımını atmışoldu. Eczacılıktedarikzincirindeyankılananbu açıklama,eczaneveilaçtoptancılarınınhisse fiyatlarınısertbirşekildevurdu. Bu,Amazon’unbirsektörüyalnızcatekbir eylemlealtüstetmeyeteneğininengüncel örneği. PillPack,gündebirdenfazlareçetealan müşterileretrafındaoluşmuşbirşirket.Şirket, dozuöncedenayarlanarakpaketlenmişilaçlar sunuyor,tekraralımlarıkoordineediyorve teslimatlaryapıyor. 1milyardolarlıknakitanlaşması,Amazon’un sağlıksektörüneaçılımınıişaretedenenson girişiminiteliğinde. JoeCiolliimzalı makaleyeorijinaldilindebulinkten ulaşabilirsiniz: https://amp-businessinsider-com.cdn.ampproject. org/c/s /amp.businessinsider.com/amazon-pharmac y-pillpack-acquisition-merger-latest-push-into-he althcare-2018-6 TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 13 12 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=