Türk Telekom Güncel | Sayı 03

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 11 10 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Türk Telekom Akademi köklü birikimini yurt dışına da taşıyor Türkiye’ninenbüyük kurumsal okuluolanTürk TelekomAkademi bünyesinde hayatageçirdiğimizeğitim projelerimizi ve Akademi’ninseçkinve deneyimli eğitimkadrosunuiş dünyasınaaçmakapsamında çalışmalarımızı tümhızıyla sürdürüyoruz. Birbirinden önemli kamuveözel kuruluşlarınaeğitimler vermeyi sürdürenTürk TelekomAkademi, sektördeki tecrübesini veenyeni teknolojileri buluşturan eğitimlerini, ülkesınırlarına da taşıyor. BudoğrultudaTürk TelekomAkademi sonolarak, 25Haziran-4Temmuz2018 tarihleri arasında,  ToptanSatışGenelMüdür Yardımcılığı ,ToptanSatış Direktörlüğü,Mobil OperatörlerSatışMüdürlüğü müşterimizolanKuzeyKıbrıs TürkCumhuriyetiTelekom içinTransmisyonTemel Altyapısı veTeknolojileri ve MPLSTemelAltyapısı ve Teknolojileri eğitimlerini, TürkTelekomAkademi AydınlıkevlerGenelMüdürlük yerleşkesindebaşarıyla gerçekleştirdi. GÜNDEM Kısa Kısa Mucit kazandırmaya devamediyor MucitFikirSistemimiz, yenilikçi fikirleri ödüllendirmeyedevamediyor. 2018’inilkdeğerlendirmesinde İnovasyonKomitemiz’denen yüksekpuanı alanfikirlerödül kazandı.Mucit’lerimizi tebrik ediyor; fikirleriyledeğerkatan tümarkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. SizlerdeMucitFikir Sistemimizi ziyaret edip, fikirlerinizi paylaşabilir; bir sonraki kazanansiz olabilirsiniz! İşte2018’in ÖdüllüMucit’leri: Şevki ŞafakHaykır, Fikir: Uzakkontrolle etkin işgücü/ zaman/arıza yönetimi FarukŞahin, Fikir: Fiber Bizden, SistemSizden... DenizCandan, Fikir: NetworkEğitimAltyapısıSatışı ŞükrüYıldırımdemir, Fikir: SMARTSTANDile etkinstand kullanımı MuratAydın, Fikir: Mağaza İçi DokunmatikEkran Tasarımı TurgayKaraca, Fikir: QR kod ileModemWi-Fi Şifre Entegrasyonu Start2016AramızdaProje Grubu, Fikir: Artırılmış GerçeklikTeknolojisi KullanarakFırsatları Yakala LiderlerOkulu2017, Fikir: Gönül Gözü&GörenGöz Projesi PİLOT’ta 6. dönem girişimleri belli oldu Türkiye’degirişimciliği desteklemekveyenilikçi fikirleri katmadeğer sağlayacak işleredönüştürmek amacıyla2013yılındahayata geçirdiğimizPİLOTgirişim hızlandırmaprogramının altıncı dönemgirişimleri belli oldu.Yeni başvurudöneminde yoğunilgi görenPİLOT’a yapılanbaşvurularınkapsamlı değerlendirilmesi sonrası; Akaunting, Botart,Gigbi, Glamy,Netbox,Octovan, Partymag, Playz, Pollective, Reminis,Ulakprograma katılmayahakkazanan girişimlerolarakbelirlendi. Yapayzekâ, büyükveri, görüntüişleme, network çözümleri gibi farklı alanlarda uygulamageliştirenteknoloji odaklı 11ekibe, toplamda990 binTLnakitdesteğiyle birlikte, şirketimizle işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sunulacak. Türkiye’deözelsektörtarafından yürütülenilkgirişim hızlandırmaprogramıolan PİLOT’unyenidönemineseçilen ekipler,işfikirlerinibaşarılıbir şekildeuygulayabilmekiçin12 haftaboyuncaçeşitlikonularda uzmanlardaneğitimalacaklar. Ekiplerayrıca,TürkTelekom yöneticilerimizleçalışma imkanınınyanısıraekosistemin öndegelengirişimcive yatırımcılarındandanışmanlık desteğidealacaklar.Yenidönem girişimleri,şirketimizingüçlü teknolojialtyapısınınyanısıra ofisalanıimkanı,bulut hizmetlerivemobililetişim paketindendefaydalanacaklar. Programıbaşarıylatamamlayan ekipler,geliştirdikleriAna FonksiyonlaraSahipÜrün (MVP)veişmodelini,seçkin yatırımcılarınkatılacağı“Demo Günü”etkinliğindesunacaklar. Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtık Türkiye'ninliderbilgi ve iletişimteknolojileri şirketi olarak,Esenyurt'taTürkiye'nin enbüyükverimerkezini açtık.Yüksekgüvenlikteknolojileriyledonatılanmerkezaynı zamanda3. havalimanınaenyakınverimerkezi olmaözelliğiyledeöneçıkıyor. Gayrettepe,Güneşli,Ahlatlıbel,ÜmraniyeveÜmitköy'densonraEsenyurt'ta Türkiye'ninenbüyükverimerkezini açaraktoplambeyazalanbüyüklüğümüzü 4katınaçıkardık.Yenimerkezimizlebirliktekurumsalmüşterilerimizeveri saklama, bulut vesibergüvenlikhizmetlerinihızlı, kaliteli vegüvenli bir şekildealma ayrıcalığını yaşatacağız. Girişimciliğin kalbi SANTRAL'de atacak Türkiye’ningeleceğineyönverecekbaşarılı girişimcilerivegirişimcilikekosistemini desteklemekamacıylaTürkiye’ninilkücretsiz girişimcitoplulukmerkeziSANTRAL’i Tahtakale’dekisantralbinamızdahizmeteaçtık. İkibinmetrekarealanüzerindeyeralanve250 kişininaynıandaçalışabileceğiortakçalışma, toplantıveetkinlikalanlarındanoluşanmerkezi kullanangirişimcilerTürkTelekom’ungüçlü teknolojialtyapısındandaücretsizolarak yararlanacak. SANTRALToplulukMerkezi'ninaçılışında konuşanStrateji,PlanlamaveİşGeliştirmeGenel MüdürYardımcımızFıratYamanEr, SANTRAL'inTürkiye'degirişimcileretamamen ücretsizolarakhizmetverenilkvetektopluluk merkeziolduğunubelirterek"Türkiyefikirve yeniliküretmekiçinçokönemlibirpotansiyele sahip.Hedefimiz,bupotansiyelesahipgirişimciler arasındakietkileşimivebilgiakışınıcanlıtutarak ülkemizvesektörümüziçinekonomikfayda sağlayacakbirgirişimtopluluğuoluşturmakve ülkemiziteknolojiihraçedengüçlübirkonuma getirmek.Geçmiştedöneminsonteknolojisineev sahipliğiyapanSANTRAL,bugünyeni teknolojilerüreterekgeleceğeyönverenlerin buluşmanoktasıolacak"diyekonuştu. Türkiye’degirişimcileretamamenücretsizolarak hizmetverenilkvetektoplulukmerkezi SANTRAL,Ağustosayıitibarıylabaşvuruları almayavedeğerlendirmeyebaşladı. VideoHakemUygulaması’yla futbol seyri bir başka olacak TürkTelekomolarak,sonteknolojiyikullanan yeniiletişimçözümlerimizlehayatıheralanda kolaylaştırmayadevamediyoruz.Bu kapsamda,VideoHakemUygulaması'nın Türkiye’dekullanılmasıvegeliştirilmesi noktasında,TürkiyeFutbolFederasyonuile yapmışolduğumuzişbirliğineticesinde,VAR sisteminiyenibirteknolojiolanMTN altyapımızaentegreederekgeliştirdik. YenisezonunbaşlayacağıAğustosayından itibarenresmiolarakhayatımızagirecekolan TFF’ninVARsistemineTürkTelekom’unyeni nesilgörüntüaktarımteknolojisivefiberağ altyapısıhayatverecek. SezonbaşlamadangereklialtyapımızıSüper Ligtakımlarınıntümstatlarınakurmuş olacağız.BöyleceTFFtekbirmerkezdentüm ligmaçlarınizleyerekvideohakem uygulamasınıyönetebilecek.VARsistemi, yalnızcakritikdurumlardahakembirkarar verdiktensonraveyabirolayıngözdenkaçması durumundakullanılıyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=